Saulės energija

Saulės energija yra vienas tvariausių energijos šaltinių

„Evecon“ nuo 2020 m. įrengė ir elektrą gamina daugiau nei 60 MW saulės energijos parkų. Lietuvoje plėtojama beveik 300 MW, o Baltijos šalyse daugiau nei 1400 MW saulės parkų, didžioji dalis jų bus pastatyta ir pradės gaminti elektrą iki 2025 m.

Dalyje parkų bus įrengtos energijos kaupimo sistemos, taip bus prisidedama prie elektros sistemos balansavimo ir energijos tiekimo, kai nešviečia saulė.

Kodėl verta įsigyti nutolusią saulės elektrinę?

PIGESNĖ ELEKTRA

Elektros kainoms nuolat svyruojant, pagrindinis argumentas turėti nutolusią saulės elektrinę daugumai yra galimybė užsitikrinti, kad ateinančius du-tris dešimtmečius mokės mažesnę elektros kainą ir bet kokie svyravimai didelio poveikio neturės. Skaičiuojama, kad turint nutolusią saulės elektrinę, elektros savikaina 25-30 metų yra apie 4-5 ct už kilovatvalandę, nevertinant pasinaudojimo tinklais mokesčio, kuris mokamas ESO.

PAPRASTAS PAJUNGIMAS

Įsigyti nutolusią saulės elektrinę ir tapti gaminančiu vartotoju yra labai paprasta. Kai pastatysime elektrinę, apie jums priskirtą elektrinės dalį pranešime ESO, kurie nemokamai įrengs išmaniąją apskaitą. Nuo kito mėnesio jau galėsite naudoti ir kaupti elektros energiją, pagamintą nutolusiame parke. Įsigijus nutolusios elektrinės dalį Jums nereikės sukti galvos dėl tinklų pajėgumų ir rekonstrukcijos, įvado galios didinimo ar kitų techninių iššūkių.

„PASAUGOJIMAS“

Svarbu žinoti, kad jei įsigyta nutolusi saulės elektrinė pagamina daugiau energijos nei jos sunaudojate, elektros energija yra kaupiama. Kas mėnesį yra skaičiuojamas į ESO tinklus patiekto ir paimto elektros kiekio balansas, o perviršis perkeliamas į tolimesnį mėnesį. Jei perviršis nėra sunaudojamas per kaupimo laikotarpį (dvejus metus nuo balandžio 1 d. iki kovo 31 d.), už jį kompensuoja jūsų elektros energijos tiekėjas.

GALIMA DALINTIS

Savo nutolusioje elektrinėje pagamintą elektrą galite padalinti dviems ar daugiau savo būstų. Svarbu tik tai, kad visų objektų savininkas turi būti tas pats asmuo. Kiekvienam objektui priskiriama elektrinės galia, apskaita vyksta ir sugeneruotos kilovatvalandės yra kaupiamos atskirai ir negali būti perkeliamos iš vieno objekto į kitą. Nustatytas elektros proporcijas galima keisti ar didinti pačios elektrinės galią. Tačiau būtina atkreipti dėmesį, kad jeigu gauta parama elektrinės įsigijimui, būtina bent 5 metus išlaikyti priskirtą galią objektui, kuriam buvo gauta parama.

LANKSTUMAS

Esant poreikiui savo saulės elektrinės dalį galima parduoti arba priskirti kitam adresui.

ĮSIGYTI NUTOLUSIĄ ELEKTRINĘ DAUG PAPRASČIAU NEGU ĮSIRENGTI NUOSAVĄ

Šiuo metu yra didelė tikimybė, kad norint prijungti savo nuosavą elektrinę reikės rekonstruoti ESO tinklus (dažnu atveju rekonstrukcijos kaina netgi didesnė negu elektrinės įrengimo kaina), didinti vartojimo galią. Taip pat nuosava elektrinė kelia riziką, kad bus pažeistas stogas, elektrinė suges (dažniausia genda keitikliai-inverteriai) ir atsiras kitų techninių iššūkių. Įsigijant nutolusią elektrinę visos šios problemos nėra aktualios, nes elektrinės įrengimu, pridavimu ir elektros gamyba pasirūpiname mes.

Parama nutolusioms saulės elektrinėms

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) periodiškai skelbia kvietimą gauti paramą gyventojams, norintiems įsigyti nutolusias saulės elektrines.

Deja, kvietimai gauti paramą nutolusioms saulės elektrinėms nėra nuoseklūs: dažniausiai nežinoma, kada toks kvietimas pasirodys vėl. Būtent dėl to sužinojus apie kvietimą paramai, rekomenduojama nedelsiant pildyti prašymą.

Ką svarbiausia žinoti apie paramą nutolusioms saulės elektrinėms?

Galima padengti iki 35 % įsigijimo kainos

Paramą gauti yra nesudėtinga, o ja galima padengti apie 30-35 % visų nutolusios saulės elektrinės įsigijimo išlaidų.

Paramos dydis yra 323 Eur už vieną kilovatą, taigi įsigijant, pavyzdžiui, 5 kW elektrinę ir už ją mokant iš karto, paramos dydis bus 1615 Eur, kas sudaro apie trečdalį visos tokio galingumo nutolusios saulės elektrinės kainos.

Atsiperka per 3-5 metus

Nutolusios saulės elektrinės atsiperkamumas gavus paramą trunka maždaug 3-5 metus, pati elektrinė veikia apie 30-40 metų, ja rūpinasi elektrinę pardavusi bendrovė.

Įsigyti galima per 2 metus

Nusprendus, kad norima įsigyti nutolusią saulės elektrinę ir gauti jai paramą, reikia užpildyti prašymą APVIS sistemoje, gavus patvirtinimą dėl paramos, elektrinę reikia įsigyti per 2 metus. Patirtos išlaidos kompensuojamos tuomet, kai elektrinė yra įsigyta.

Parko priežiūros mokesčiai

Įsigijus nutolusią saulės elektrinę, taikome eksploatacijos mokestį, kurį aiškiai įvardiname su klientais sudaromose sutartyse.

Šis mokestis yra skirtas elektrinės priežiūrai, siekiant, kad ši gamintų netgi daugiau elektros nei įsipareigojame sutartimis.

Už ką mokama eksploatacijos mokesčiu?

Fiksuotas eksploatacijos mokestis yra mokamas už parko žemės nuomą, nekilnojamo turto mokestį, žolės pjovimą ir modulių plovimą bent kartą per metus, elektrinės saugos sistemas ir draudimą (įskaitant nuo gamtinių stichijų), gamybos stebėseną ir gedimų šalinimą, klientų aptarnavimą ir kita.

Ar mokestis gali būti didinamas?

Įsipareigojame eksploatacijos mokesčio nepagrįstai nedidinti, jis negali būti didinamas daugiau negu infliacija. Su infliacijos dydžiu susietos ir didžiausios mūsų išlaidos, pavyzdžiui, žemės nuomai.

Net esant didesnei infliacijai, tačiau nepadidėjus mūsų faktinėms išlaidoms, eksploatacijos mokesčio nekelsime.

Jeigu atsirastų nenormalios rinkos sąlygos (pvz. hiperinfliacija) ir stipriai išaugtų elektrinės priežiūros kaštai, ieškosime sprendimo kartu su parko savininkais ir pateiksime visą reikalingą informaciją.

Kas bus, jei mano įsigyta elektrinė suges?

Turime profesionalią komandą, kuri realiu laiku stebi elektrinės būklę ir reaguoja į gedimus. Jie pašalinami ilgiausiai per 1 darbo dieną generacijos laikotarpiu (nuo kovo iki rugsėjo) ir per 2 darbo dienas kitu laiku.

Smulkūs gedimai (kas 5-10 metų susidėvintys inverteriai ir kt.) yra remontuojami iš eksploatacijos mokesčio.

Gedimai dėl stichinių nelaimių (galintys atsirasti dėl krušos ar didelio vėjo ir kt.) padengiami draudimo, kuris apmokamas iš eksploatacijos mokesčio.

Atskiros sąskaitos būtų pateikiamos tik didesniems pogarantiniams gedimams. Vienintelis toks realus gedimas galėtų būti transformatoriaus gedimas, galintis pasitaikyti kartą per elektrinės eksploatavimo laikotarpį, ir tai kainuotų apie 10 EUR/kW.

Dažniausiai užduodami klausimai

Nutolusios saulės elektrinės vieta yra visiškai nereikšmingas faktorius, nes nutolusi elektrinė gali būti bet kur Lietuvoje, tai neturi jokios įtakos.

Dažnai manoma, kad pirkti verta tik jau veikiančias nutolusias saulės elektrines. Jei, pavyzdžiui, elektrinė yra įsigijama dabar, bet veikti pradės tik pavasarį, tai jokios įtakos investicijai neturi, nes saulės energija žiemą beveik negaminama ir net ir šiandien veikianti elektrinė elektrą gaminti pradės tik pavasarį. Dažnai bendrovės pakelia kainą toms nutolusioms elektrinėms, kurios jau veikia, naudodamosis šiuo žmonių neteisingu manymu. Svarbu suprasti, kad neverta permokėti tik todėl, kad elektrinė jau veikia, jei kita, pigesnė, veikti pradės pavasarį.

Nutolusi saulės elektrinė yra pajungiama į bendrus elektros skirstymo tinklus ir už tai yra taikomas VERT nustatytas mėnesinis mokestis, kuris yra 3,94 EUR/kW arba apie 3,5 ct/kWH perskaičiavus per vienos pagamintos kilovatvalandės kainą.

Nutolusio gaminančio vartotojo elektros apskaita yra sujungiama iš dviejų atskirų skaitiklių:

vartojimo objekto elektros skaitiklis apskaito iš tinklo suvartotos elektros energijos kiekį;

nutolusios elektrinės objekte esančio elektros skaitiklio rodmenys yra naudojami suskaičiuoti prie elektrinės priskirtam vartojimo objektui tenkančią pagamintos ir į tinklą pateikto energijos kiekio dalį. Konkrečiam vartojimo objektui priskiriama į tinklą pateikto elektros energijos kiekio dalis suskaičiuojama proporcingai tam vartojimo priskirtai elektrinės galiai.

Kiekvieną mėnesį automatiškai nuotoliniu būdu nuskaičius abiejų skaitiklių rodmenis yra suskaičiuojama:

kiek elektros energijos gaminantis vartotojas atgavo iš tinklo (t. y. atgavo iš savo paties anksčiau pagaminto ir patiekto į tinklą kiekio);
kiek elektros energijos gaminančiam vartotojui trūko (tuo atveju jei savo pagaminto kiekio neužteko);

kiek energijos gaminantis vartotojas sukaupė (tuo atveju, jei į tinklą patiekė daugiau nei suvartojo iš tinklo).

Administracinis mokestis yra apie 2-3 EUR/mėn už kW galios. Mokestis yra apibrėžiamas sutartyje ir mes įsipareigojame eksploatacijos mokesčio nepagrįstai nedidinti, jis negali būti didinamas daugiau negu infliacija.

Įsigijus nutolusią saulės elektrinę nereikia atlikti jokių veiksmų namuose. Vienintelis pokytis yra tai, kad ESO nemokamai įrengs išmaniąją apskaitą (jeigu ji dar nėra įrengta).

Taip, nutolusią saulės elektrinę galima įsigyti ir butui. Nutolusi saulės elektrinė yra praktiškai vienintelis būdas, kaip galite sau pasigaminti elektros energiją ir tapti gaminančiu vartotoju, jei gyvenate bute.

Norint suprasti, kokio galingumo nutolusios saulės elektrinės reikia kiekvienu atveju, rekomenduojama naudotis internete esančiomis skaičiuoklėmis arba metinį suvartojamą kiekį padalinti iš 1100. Svarbu suprasti, kad vasarą ir dienos metu pagamintą perteklinę elektros energiją bus galima susigrąžinti, kai to prireiks.

Jei pasigamintos energijos neužtenka, trūkstama energija automatiškai tiekiama tiekėjo pagal jūsų pasirinktą planą ir elektros tiekimo sutartyje numatytomis kainomis. Taip pat galima įsigyti papildomą elektrinę ir taip padidinti generuojamos elektros energijos kiekį.