Vėjo energija

Vėjo energija yra patikimas ir tvarus būdas patenkinti augančius energijos poreikius.

Ko reikia norint pastatyti vėjo jėgainių parką? Norint pastatyti turbiną, reikia tinkamos žemės, kurioje turbina netrukdytų gyventojams ir nedarytų neigiamos įtakos natūraliai buveinei. Žinoma, būtinos palankios vėjo sąlygos. Energijai gaminti tinka ne silpnesnis kaip 5-6 m/s vėjas.

Dauguma „Evecon“ vystomų elektrinių yra hibridiniai parkai – saulės, vėjo ir baterijų technologijų kombinacijos.

Tai leidžia daug geriau išnaudoti tinklo pajėgumus ir lanksčiau pateikti energiją į rinką tada, kai yra jos didžiausia paklausa. Tokia elektrinė daug stabiliau gamina elektros energiją ir tikrai labiau prisideda prie klimato kaitos mažinimo tikslų.
Apie vėjo jėgainių įtaką žmonių sveikatai ir aplinkai padarytas ne vienas tyrimas, įrodantis, kad neigiamas poveikis neegzistuoja. Pavyzdžiui, neseniai Suomijos vyriausybės vykdytas 2 metus trukęs tyrimas įrodė, kad vėjo jėgainės neigiamo poveikio žmonių sveikatai neturi. Tyrimo metu mokslininkai rengė apklausas, taip pat naudojo garso įrašus ir laboratorinius tyrimus, tyrinėdami galimą poveikį žmonių, gyvenančių iki 20 km atstumu nuo vėjo jėgainių, sveikatai. Neigiamo poveikio nenustatyta.

GARSAS

Natūralu, kad vėjo jėgainės skleidžia ir mechaninio, ir aerodinaminio pobūdžio garsą, kurį sukelia oro sruvenimas sparnais arba sparnų sukimasis apie stiebą. Vis dėlto svarbu suprasti tokio garso lygį. Vėjo jėgainės yra įrengiamos ne mažiau nei 300 m. nuo gyvenamųjų pastatų (tik gavus rašytinį savininko sutikimą), o tokiu atstumu girdimas garsas labiausiai vėjuotą dieną siekia iki 40 dB ir atitinka šaldytuvo burzgimą. Pavyzdžiui, 10 m atstumu važiuojančio automobilio garso lygis yra apie 70 dB.

INFRAGARSAS

Kitas diskusijas keliantis klausimas yra infragarsas – žmogui negirdimas garsas, kurio dažnis yra 1Hz – 20 Hz. Žmogaus ausis yra jautri garsui, kurio dažnis yra nuo 20Hz iki 20 000 Hz. Savijautos sutrikimų gali atsirasti tik tada, kai žmonių buvimo vietose infragarsas viršija 120 dB lygį. Tokio stiprumo infragarso vėjo jėgainės nesukelia. Vokietijoje ir kitose Europos šalyse nebuvo nė vieno atvejo, kad vėjo jėgainių projektas būtų sustabdytas dėl neatitikimo infragarso ir žemo dažnio garso reikalavimams.

ŠEŠĖLIS

Saulėtomis dienomis vėjo turbinos menčių sukimąsi lydi judantys šešėliai. Dėl to vėjo jėgainės projektuojamos taip, kad sudarytų kuo mažesnį diskomfortą aplink gyvenantiems žmonėms, augalams ir gyvūnams, o pats šešėliavimas yra momentinis ir įrodyta, kad neigiamos įtakos aplinkai nedaro.

POVEIKIS GAMTAI

Tiriant galimą vėjo jėgainių įtaką laukiniams žvėrims (stirnoms, kiškiams), naminiams gyvuliams (karvėms ir arkliams), nenustatyta, kad būtų sukeliamas neigiamas poveikis. Be to, paukščių susidūrimo su turbinomis rizika yra vertinama kaip labai maža: dauguma paukščių laikosi už rotatoriaus zonos, nes skraido arba virš jos (keliaudami) arba po ja (perėjimo laikotarpiu).

Kaip vyksta vėjo jėgainių planavimo procesas?

Vietos gyventojai į procesą įtraukiami nuo pat pradžių, siekiant sumažinti poveikį bendruomenėms.

Bendruomenių įtraukimas

Pagrindine vertybe savo veikloje laikome susitarimus ir bendradarbiavimą. Dedame visas pastangas, kad mūsų vystomų parkų plėtra turėtų kuo mažesnį poveikį bendruomenėms ir elektrinės derėtų prie supančios aplinkos. Vietos bendruomenes įtraukiame į planavimo procesą ir kiekviename plėtros etape stengiamės patenkinti jų poreikius.

Prisidedame prie vietos iniciatyvų

Be švarios energijos gamybos, esame įsipareigoję prisidėti prie vietos savivaldybių iniciatyvų ar ne pelno siekiančių organizacijų veiklos.

Gyventojams elektra pigiau

Užtikrinsime, kad arčiausiai statomų vėjo elektrinių gyvenantiems gyventojams elektra būtų prieinama geromis kainomis, dalį pajamų skirsime bendruomenių veiklai ir jų iniciatyvoms.

Griežtai pagal įstatymus

Prieš pradedant projektą vykdomas poveikio aplinkai tyrimas, kurio rezultatai nulemia, ar vėjo parkas atsirasti gali. Poveikio aplinkai tyrimą suderiname su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu, Kultūros paveldo departamentu bei Valstybine saugomų teritorijų tarnyba. Visos šios institucijos vertina atlikto tyrimo rezultatuose atspindimą poveikį orui, klimatui, dirvožemiui, žemės gelmėms, kraštovaizdžiui, saugomoms teritorijoms, biologinei įvairovei, paveldui, materialinėms vertybėms ir visuomenės sveikatai. Tik gavę jų išaiškinimą ir patvirtinimą, kad toks projektas bendruomenei žalos nedarys, galėsime jį vystyti.

Visas projektas yra akylai kontroliuojamas atsakingų institucijų, o mes, kaip projektą vystanti bendrovė, vadovaujamės visais teisės aktais.

Statomos tik moderniausios vėjo elektrinės

Statome tik moderniausias egzistuojančias vėjo elektrinės, kas reiškia, kad jos gamina daugiau energijos, skleidžia mažiau garso ir visomis prasmėmis yra tobulesnės.

Kokią naudą savivaldybėms bei gyventojams kuria vėjo jėgainių parkas?

Vėjo jėgainių parko vystytojas moka NT mokestį savivaldybei.

Gyventojams užtikrinama mažesnė elektros energijos kaina.

Vystytojas moka įstatymo apibrėžtą mokestį į bendruomenių fondą, kurį savivaldybė ir bendruomenės gali naudoti savivaldybės gerinimo iniciatyvoms įgyvendinti.

Vystytojas užsiima aplinkos, infrastruktūros, kelių tvarkymu.