Vėjo energija

Vėjo energija yra patikimas ir tvarus būdas patenkinti augančius energijos poreikius.

Ko reikia norint pastatyti vėjo jėgainių parką? Norint pastatyti turbiną, reikia tinkamos žemės, kurioje turbina netrukdytų gyventojams ir nedarytų neigiamos įtakos natūraliai buveinei. Žinoma, būtinos palankios vėjo sąlygos. Energijai gaminti tinka ne silpnesnis kaip 5-6 m/s vėjas.

Dauguma „Evecon“ vystomų elektrinių yra hibridiniai parkai – saulės, vėjo ir baterijų technologijų kombinacijos.

Tai leidžia daug geriau išnaudoti tinklo pajėgumus ir lanksčiau pateikti energiją į rinką tada, kai yra jos didžiausia paklausa. Tokia elektrinė daug stabiliau gamina elektros energiją ir tikrai labiau prisideda prie klimato kaitos mažinimo tikslų.

Vėjo jėgainės turės įtakos aplinkai, tačiau planuodami vėjo elektrines siekiame, kad įtaka būtų kuo mažesnė – ir gamtai, ir gyventojams

Triukšmas

Vėjo elektrinės mentės sukelia garsą, kuris yra neišvengiamas. Galingiausių turbinų mentės pavėjui gali būti girdimos ir už 700 m. Todėl kruopščiai parenkame vėjo elektrinių vietas, kad būtų kuo labiau nutolusios nuo gyventojų ir nekeltų jiems nepatogumų.

Aplinka

Prieš statant vėjo elektrines yra atliekamas išsamus poveikio aplinkai vertinimas ir remiantis juo tas poveikis mažinamas. Dažnu atveju nustatomos valandos, kada elektrinės veikti negali, keičiama vėjo elektrinių vieta ar net keičiami technologiniai sprendiniai.

Paukščiai ir gyvūnai

Planuojant atsižvelgiama į paukščių migracijos aspektus ir  maitinimosi būdus natūralioje buveinėje.

Viena pagrindinių priemonių, kad paukščiai išvengtų vėjo turbinų menčių, yra jų dažymas ryškiomis spalvomis.

Vėjo elektrinės gražina aplinką – taip mano 87% gyventojų.

Vaizdas iš 1 km atstumo
Vaizdas iš 3 km atstumo

Kaip veikia vėjo jėgainių planavimas?

Vietos gyventojai į procesą įtraukiami nuo pat pradžių, siekiant sumažinti poveikį bendruomenėms.

Elektrinių planavimas ir projektas leidžia rasti sprendimus, kurie maksimaliai suderina suinteresuotų šalių lūkesčius.

Planuodami vėjo elektrines bendradarbiaujame su vietos savivaldybėmis ir deriname tinkamiausias elektrinių vietas.